Přehled událostí
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Přehled událostí Fotoalbum Ozubnice Abtovy výhybky Stroje Kde to vlastně je? c.k. zubačky Články o zubačce Knihy o zubačce Jaromír Hejzlar JINÉ DRÁHY ODKAZY
Vyšinutá Usnesení Nulový grafikon Už zase jede! Vlečka Oslavy 100 let zkoušky 2006 Konec M240.021 Setkání 2010 Konec 843 Výtopna 2016 Oprava T426.003

Zahájení provozu: 1.7.1902
Nulový grafikon: 28.9.1997
Obnovení provozu:24.5.1998

Zahájení provozu se stroji: G21 Dessendorf
G22 Ignatz Ginzkey
G23 Polaun
Označení SteG: 169
Označení ČSD: 404.001 - 404.003
Označení DR (1938 - 1945): 97.601 - 97.603


Zahájení provozu z pruské strany (Hirschberg - Grüntal): 1.10.1902
Elektrický provoz z pruské strany až do stanice Grüntal (Kořenov)  (15kV, 16 2/3 Hz):
                                    1927 - 1945  - ukončení el. provozu viz poznámka r.1962

 

1945: Ukončení válečného provozu je poznamenáno epizodou s vyšinutím lokomotivyí PKP 38. A na tomto hyperlinku uvádím více z dopisů k tomuto tématu.
Hranice se uzavírá a doprava končí ve stanici Kořenov.
1956: Rekonstrukce 404.002 - a následné vyřazení v r. 1962
1956 21.března - vláda vydává usnesení č.723 "o elektrifikaci železničních tratí v letech 1956 až 1960.  V usnesení se ministerstvu dopravy ukládá - mimo jiné - elekrifikovat železnici Tanvald - Polubný do konce roku 1960 ... více zde.
 
1958 do 10.12.1962 uzavření provozu, rekonstrukce trati.
1960: vyřazení 404.001
1961: Dodávka T426.001 a T426.003 na trať Tisovec - Pohronská Polhora
1962: Dodávka T426.002 a T426.004 a přesun strojů 001 a 003 do Tanvaldu.
Snesení trolejového vedení v úseku státní hranice - Kořenov. Toto datum je nezpochybnitelné: pan Hejzlar, náčelník ž.st. Kořenov v.v. má fotografie z těchto prací. Fotky nezveřejňuji, zatím jsem jej neukecal...
1963: Provoz prodloužený do Harrachova - zastávka se nachází v osadě Mýtiny (původní německá osada Strickerhauser) nedaleko Harrachova. Toto území bylo vyměněno s Polskem, takže část tratě od jizerského viaduktu až po zastávku Harrachov se octla na českém území.
1965: 404.003 věnována jako exponát Vlastivědnému muzeou v Nymburce
30.5. zahajují provoz motorové vozy M240.109 a 110 
1977: 26. března:Znovuzprovoznění 404.003 - jako muzeálního exponátu NTM
1980: Zprovoznění 4. koleje v Kořenovské rotundě
1984: Zkušební provoz lokomotiv T466.2
1987 v lednu se propadá pod přívalem sněhu střecha rotundy v Kořenově. Pod troskami zůstávají T466.2369 (elektronik), T426.002, T426.004, 404.003 a 411.019. Lokomotivy naštěstí nebyly vážně poškozeny - ale přicházejí o přístřeší.
1988: Zavedení adhezních lokomotiv 743 (T466.3)
Byl ukončen pravidelný ozubnicový provoz na trati Tanvald – Kořenov a další existence motorových ozubnicových lokomotiv řady T426.0 byla nejistá. Aby se podařilo tyto unikátní lokomotivy zachovat, byla dne 13. ledna 1988 založena pobočka Československé vědeckotechnické společnosti při železniční stanici Tanvald. Jejím hlavním cílem se stala záchrana ozubnicových lokomotiv řady T426.0 a propagace ozubnicové trati Tanvald – Kořenov – Harrachov.
1990 Do PLD Karlovy Vary byly předisponovány 820.009, 020, 075, 109 a 110. Tím definitivně končí éra těchto motorových vozů na zubačce.
1992: zprůjezdnění tratě do Szklarske Poreby (mimořádná jízda motorového vozu).
Trať Tanvald-Kořenov ministerstvem kultury ČR prohlášena za kulturní památku.
Na podzim 1992 došlo ke snesení raritních ozubnicových výhybek v dopravně Dolní Polubný.
1996 ozubnicové výhybky sešrotovány
 
1997: 28. září zaveden nulový grafikon - ČD zdůrazňují, že kvůli špatnému stavu mostu přes Jizeru.
1. listopadu 1997, kdy došlo k odtržení od ČSVTS, vzniklo nezávislé občanské sdružení: Vědeckotechnická společnost při železniční stanici Tanvald.
Od vzniku společnosti se její členové starají o opravy a údržbu lokomotivy T 426.001, která patří DKV Liberec. V roce 1990 na ni byl obnoven původní nátěr, o čtyři roky později byl po značném úsilí, s použitím dílů z T 426.003, zprovozněn parní generátor Clayton sloužící k vytápění osobních vozů...
Převázáním motoru z T 426.004 do 003 se v listopadu 1989 podařilo zachránit druhou lokomotivu této unikátní řady – T 426.003. Ta se stala majetkem společnosti.
1998: 24. května - NEUVĚŘITELNÉ se stalo skutkem: zase jezdí - jako soukromá v režii Společnosti Jizerské dráhy. Provozovatelem na tratích 034, 035 a 036 je společnost GJW z Prahy.
V červenci dochází k nasazení motorových vozů ř.810
1998: 1. prosince: Provoz na trati přebírají opět ČD. 
4.11. ČD provádí zkoušky s vozem řady 810. Povolená rychlost na spádu se pro tyto vozy zvyšuje na 30km/hod. Současně se umožňuje použití řad 708, 714, 731, 843 a 842 - čímž na dráze definitivně končí ozubnicový provoz (snad nás ještě potěší 715.001 při slavnostních jízdách).
2000 V únoru došlo k zřícení střechy a následnému zborcení zdi na "malé topírně" - dílně v Kořenově. Tím ozubnicové lokomotivy přišly o své poslední zázemí a musí být deponovány pod širým nebem v Tanvaldě.
2002 Oslavy 100 let provozu
během oslav úspěšné jízdy do Szklarskej Poreby. Díky velkému zájmu byly soupravy až 7-vozové:4x810+3x010
opětovné zprovoznění T426.003. V OLPASu Moravia Krnov byla lokomotiva opatřena původním nátěrem.
2003 V květnu 2003 byla občanským sdružením Vědeckotechnická společnost při železniční stanici Tanvald založena obecně prospěšná společnost Železniční společnost Tanvald. V červenci t. r. pak proběhl zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
2010 3. července zahájili polské Przewozy regionalne pravidelnou dopravu mezi Szklarskou Porebou a Jakuszycemi. Na vlakové spoje navazoval autobus, který spojoval polské Jakuszyce s Harrachovem .
Dne 28.8.2010 byla konečně zahájena doprava osobními vlaky ze Szklarskej P. až do Harrachova, případně Kořenova.
Motorový vlak, který jezdí na trase ze Szklarskej Poreby má být na polské straně prodloužen až do Jeleniej Góry.
Více na stránce Setkání 2010.
2012 5. ledna a následně 17.února - dochází k selhání brzd na osobním vlaku. V obou případech se jednalo o motorový vůz řady 843 a řídící vůz. Obě mimořádné události se odehráli bez zranění či úmrtí osob. O technických aspektech se píše na stránce "Konec 843"
Nejdůležitějším důslekem je trvalý zákaz použití motorových vozů 842 a 843 na zubačce.
2012 Od nového grafikonu jezdí mezi Harrachovem a Szklarskou Porebou namísto polských SA-ček staré orchestriony (šukafony). Dopravu provozuje GW Regio Train, dceřiná společnost Viamontu. Na české straně jezdí mezi Libercem a Harrachovem modré Stadlery (u ČD ř.840) které obstaral liberecký kraj za spolufinancování EU. Slibné 843 byly nahrazeny moderními stroji, které zcela ovládli (osobní) dopravu na zubačce.
2020 Od nového grafikonu přebírá rychlíkovou dopravu mezi Prahou a Tanvaldem společnost Arriva. Na rychlíky nasazuje osvědčenou řadu 845 s řídícím vozem 945. Rychlíky Jizera v režii ČD zajížděly přímo až do Harrachova (řada 854 to dobře zvládala) a tak se nabízela otázka jak to zvládnou 845-ky?
Zkoušky proběhly 23. dubna.
Ukázalo se, že hydraulická převodovka je to pravé ořechové co se týká brždění na tak strmé trati. Ale. Nezvládla namáhání do kopce. Prostě 845 je rychlý motorák pro rovinaté tratě. Na Polubenku nemá. Více na stránkách http://zubacka.cz/index.php/zubacka/aktualne/590-zkousky-motorove-jednotky-rady-845 .
2020 Ozubnicová lokomotiva T426.003 se vrátila z opravy domů, do Výtopny Kořenov. S sebou si přivezla i nemalý dluh za opravu. Jak Železniční společnost Tanvald informovala, část peněz na opravu poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj, část peněz šla ze zdrojů společnosti. Další část si společnost musela půjčit a část peněz jsme se rozhodla získat prostřednictvím crowdfundingové kampaně na portálu Hithit.