ÚVOD
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) ÚVOD Obsah - Contents INTRODUCTION
Přehled událostí Fotoalbum Ozubnice Abtovy výhybky Stroje Kde to vlastně je? c.k. zubačky Články o zubačce Knihy o zubačce Jaromír Hejzlar JINÉ DRÁHY ODKAZY

1.června 1902 byl zahájen provoz na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov.
Trať vede v obtížných podmínkách a vyžadovala mimořádná technická řešení. Dnes obdivujeme romantické střídání tunelů a mostů, hlubokých zářezů i vysokých náspů. To vše zasazeno do panoramatu Jizerských hor a Krkonoš.
Stroje pracující na této dráze byly neméně výjímečné. Větším problémem, než přenos tažné síly, bylo spolehlivé brzdění. Původní řešení ozubnicí - mimochodem po dlouhou dobu jediné na normálněrozchodné trati - bylo nahrazeno nejdříve motorovými vozy s hydrodynamickou brzdou, později lokomotivami s elektronickou regulací a ozubnicový provoz byl nahrazen adhesním.
I zdánlivé detaily byly obdivuhodné: ale zachovalo se už dost málo. Ozubnicové hřebeny pomalu mizí úsek po úseku a ozubnicové výhybky již neexistují...

I když likvidace dráhy je nyní snad zažehnána, romantika a výjímečnost se pod ekonomickým tlakem vytrácí.  Proti zapomnění tohoto technického díla a pro zprostředkování pocitu obdivu nad mimořádným dílem lidského umu chci přispět svým způsobem: zpracováním webovských stránek na Internetu.
Cílem těchto stránek je poskytovat KAŽDÉMU zdroj poučení, vzpomínek a zábavy.

Prosím Vás, kteří čtete tuto řádky,  o zaslání jakýchkoli informací, o kterých se domníváte, že mohou mít jakýkoliv vztah k dráze Tanvald-Kořenov. Prosím všechny, kteří přečetli tuto výzvu, aby ji předali dál.

Prosím o zapůjčení (zejména) starých dobových fotografií, pohlednic a tiskovin, třebas i nevalné kvality. Zašlete své  zajímavé příhody a popisy událostí. Jistě někde ještě stále existují dokumenty o elektrickém provozu na pruské straně této trati. Za materiály rád přijedu a oskenuji je na místě - nemusíte je tedy spustit z očí...

Svou nezastupitelnou úlohu má i polemika. Přijmu rád všechny protinávrhy, upozornění na chyby a nepřesnosti.

Uvítám materiály v elektronické podobě zaslané formou e-mailu na adresu: s.k@tiscali.cz
Pro ty, kterým tento způsob komunikace nevyhovuje, uvádím svá telefonní čísla a adresu:

Alexander Káldy
Řež 123
250 68 Husinec

tel: +420 603 477 002
jsem na WhatsApp

Tato stránka byla naposled upravována 05/02/20.