Abtovy výhybky
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Přehled událostí Fotoalbum Ozubnice Abtovy výhybky Stroje Kde to vlastně je? c.k. zubačky Články o zubačce Knihy o zubačce Jaromír Hejzlar JINÉ DRÁHY ODKAZY
fáze 1 fáze 2 fáze 3

    Niklaus Riggenbach (1817 - 1899) si nechal kolem roku 1863 patentovat ozubnicovou dráhu se zdvojeným ozubeným kolem i s hnacími hnacími adhesními nápravami. Mezi nejznámější dráhy s použitím Riggenbachovy ozubnice patří Vitznau - Rigi (dokončena 1872), Arth - Rigi (dokončena 1875), ale také ozubnicová dráha kolem Panamského průplavu, kde elektrické ozubnicové lokomotivy pomáhají pohybu lodí v průplavu. Dráha o délce 29 km překonává stoupání až 500 promile. Rovněž tak dráha Štrba - Štrbské pleso po dokončení v roce 1872 byla opatřena Riggenbachovou ozubnicí. Při nové výstavbě dráhy v roce 1970 bylo již použito ozubnice Abtovy.

    Roman Abt (nar. 1850) - Riggenbachův žák - si roku 1882 nechal patentovat novou konstrukci ozubnice. Tvoří ji dva (vyjímečně tři) hřebeny s vyříznutými zuby, vzájemně posunutými. Umožňuje přenos větších sil, plynulejší pohyb hnacího vozidla a je levnější.

    Důležitým vynálezem byla konstrukce ozubnicových výhybek. Jsou nezbytné na drahách, které jsou po celé délce vybavené ozubnicí. Na drahách se smíšeným provozem adhezním a ozubnicovým zase usnadňují provoz.

Nájezd na ozubnici se děje za snížené rychlosti (cca 5km/hod) a za zvýšené pozornosti obsluhy. Časté střídání adhezních a ozubnicových úseků zpomaluje provoz a klade zvýšené nároky na strojvedoucího. Pro snažší nájezd je začátek ozubnice v délce cca 1,2 m svisle odpružený.

CB062506.jpg (57 KB)
abtvyh4.jpg (12084 bytes)

U Abtova systému lze s výhodou využít faktu, že do ozubnice zabírají současně dvě ozubená kola vedle sebe. Krátké úseky lze dokonce vybavit pouze jedním hřebenem. Tak se nemusí přerušovat kolej křížící ozubnici.

Na obrázku vidíme červeně označený hřeben, do kterého zabírá pravé ozubené kolo hnacího vozidla. Když se dostane dostatečně blízko ke koleji křížící ozubnici, začne zabírat levé ozubené kolo do zeleně označeného hřebenu. Kolej, křížící ozubnici ozubeným kolům nepřekáží, protože je umístěna o cca 11cm níže.

Pokus o simulaci celého postupu naleznete na tomto hyperlinku

(Klikněte na obrázek vlevo k prohlédnutí obrázku v plné velikosti.)

Výše uvedený zjednodušený systém lze použít pouze na vedlejších kolejích, nebo na menších sklonech. Pokud bylo nutné vybudovat výhybku na velkém sklonu se silným provozem, použila se výhybka, kde dochází k přesunu dílů tak, že Abtův dvojitý hřeben i koleje pro daný směr pokračují bez přerušení.  Taková výhybka je tedy již slušnou strojovnou. Obrázky Abtových ozubnicových výhybek byly pořízeny v létě 1998 ve stanici Queralbs ve španělských Pyrenejích.

(Předchozí link vede na stránku zubačky ve Vall de Núria, kliknutím na obrázek vpravo získáte jeho plnou velikost.)

abtvyh1.jpg (13462 bytes)
ozuvyh.jpg (95336 bytes)

Abtovy výhybky se vyskytovaly i na naší, kořenovské zubačce. Zhlaví stanice Dolný Polubný ve fotografii z knihy Petra Kroči: Železniční návěsti/1. Historie a vývoj návěstí, kapitola Návěstní předpisy v minulosti/Československo 1955. Zdá se, že obě výhybky na kořenovském zhlaví byly jednoduššího provedení.

Pokud je mi známo, vyskytovaly se v Dolním Polubném 3 Abtovy výhybky: Dvě na dopravních kolejích, jedna do vlečkového areálu. Na obrázku pana R. Frimla [20] z roku 1988 je vidět výhybku do vlečkového areálu a je vidět, že je to jednodušší provedení.
T426.003 a T466.3010 při manipulaci s mimořádným rychlíkem Kořenov Praha 26.6.1988

DoPV1.jpg (57807 bytes)

DoPo.gif (4054 bytes)

Máte někdo přesnější informaci? Zde link s e-mailem!

vyhybka1.jpg (235445 bytes)

Ano, má.
Fotky mi zaslal pan J.Hovorka nejml., fotky pořídil pan J.Hovorka ml.
Zde výhybka do vlečkového areálu.

vyhybka2.jpg (259571 bytes)

Výhybka, tak špatně viditelná na snímku z publikace železniční návěsti a lépe na snímku pana R.Frimla. 

Foto J.Hovorka ml.

vyhybka3.jpg (250972 bytes)

A konečně výhybka na kořenovském zhlaví stanice Dolní Polubný. Jak je vidno, všechny výhybky byly jednoduchého provedení s jednou ozubnicí.
Dále je vidno mechanizmus, který přitahuje a oddaluje ozubnicový hřeben od koleje, která se nepojíždí. Datace fotek, želbohu, chybí.

Foto J.Hovorka ml.

Korenov6.jpg (123183 bytes)

Abtovy výhybky kořenovské zubačky byly v roce 1996 sešrotovány [20]. Ze stanice je zastávka, zbyla pouze jedna dopravní kolej, výhybka k vlečce byla nahrazená adhezní a začátek ozubnice byl posunutý za kořenovské zhlaví, několik metrů před začátek 57 promilového stoupání (ke sklonovníku). (foto S.K.)