Články o zubačce
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Přehled událostí Fotoalbum Ozubnice Abtovy výhybky Stroje Kde to vlastně je? c.k. zubačky Články o zubačce Knihy o zubačce Jaromír Hejzlar JINÉ DRÁHY ODKAZY

O kořenovské zubačce toho bylo napsáno poměrně dost. Zdroje jsou však poměrně roztroušené a v každém lze nalézt nějaký jediněčný detail. Na jednotlivých stránkách si dovoluji uvádět doslovné citace, které o dané události nejlépe referují. Seznam použité literatury připojuji.

 1. Železničář 1977, číslo 8: 75 let české zubačky, Ing. Jindřich Bek
  Od 1.července 1902 se začala pravidelná doprava osob i nákladů a začal se odvíjet čas provozu na trati, která má dodnes v Čechách největší sklony a také stále je jediná, která má ozubnici.
 2. Železničář 1977, číslo 8: Lokomotiva 404.003 exponátem, Ing. Jidřich Bek
  Ozubnicové železnice byly vždy technickou zajímavostí a dokazovaly, jak se konstruktéři dovedli vypořádat se stavbou těch nejsmělejších horských tratí a jak k nim dovedli přizpůsobovat parní lokomotivy.
 3. Železničář 1980, číslo 13, M240.0 na ozubnicové dráze Tanvald-Harachov, Ing. Jaromír Kozinka
  Pravidelný provoz těchto vozů zde byl zahájen dnem 30.5.1965. Dodnes je v provozu M240.0109 a M240.0110 v depu Liberec a M240.0118 a M240.0119 ve Východní dráze.
 4. Železničář 1981, číslo 14, Stanice 701 metr nad mořem, Ing. Jindřich Bek
  Těch několik sobot a neděl dobrovolné práce pro společný cíl v Kořenově je důkazem přístupu k dobré věci. Nikdo se po létech nebude ptát po jednotlivcích, kteří se aktivně podíleli na obnově té či oné památky. Není to ani třeba. Ale povinnost nás, kteří jsme při tom, je přispívat co nejvíc.
 5. Železničář 1981, číslo 14, Zubačka CFR (Ke snímku na 4. straně obálky), Ing. Jindřich Bek, foto Jiří Maurenz.
  (Lokomotivka ve Floridsdorfu …) V letech 1896 a 1900 vyrobila 4 lokomotivy D2', v roce 1901 pro kořenovskou dráhu 3 lokomotivy D1' a v roce 1911 dokonce šestispřežní lokomotivy řady 269. Podobně v roce 1908 vyrobila pro dráhu z Caransébes do Subscetate 7 lokomotiv řady 40 s uspořádáním 1'D1'. Ty všechny měly shodné průměry kol, válců, zdvihy pístů a až na řadu 269 i shodné kotle.
 6. Železničář 1982, číslo 2, 20 let náročné služby na ozubnicové trati + foto na titulní straně, Miroslav Soukup
  Na to doplatila posádka německé lokomotivy řady 38, která vyjela z Kořenova na trať k Tanvaldu v červenci roku 1945. Lokomotiva o váze 125 tun se při jízdě 932m dlouhým tunelem rozjela a po vyjetí z tunelu ji už posádka nezvládla. Po marných pokusech stroj zabrzdit a po zařazení zpětného chodu se lokomotiva zřítila z vysokého náspu nad Dolním Polubným.
 7. Železničář 1982, číslo 10, Kolej s ozubnicí, článek + foto, -kM-
 8. Železničář 1983, číslo 4, Krajem kořenovské zubačky, Miroslav Malec
  Nemělo by proto dojít k omezení či zastavení provozu, ale zubačka by měla i nadále zůstat magnetem pro turisty z celé Evropy a vyhledávanou rekreační a turistickou oblastí.
 9. Železničář 1984, číslo 20, Ozubnicová trať Tisovec - Pohronská Polhora , Mojmír Leštinský.
  Ozubnicové lokomotivy T426.0 byly použity jako adhezní na trati Tisovec - Jesenské, ale v roce 1962 jezdily obě - T426.001 a 003 na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov.
 10. Železničář 1985, číslo 6, Ozubnicové tratě mají svou zajímavou minulost. Jejich budoucnost je však už možná krátká. Foto na titulní straně - Ing. Zdeněk Bauer, Csc
 11. Železničář 1985, číslo 16, Motorový vůz 240.0 na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov. Foto na titulní straně: Miroslav Soukup.
 12. Železničář 1986, číslo 21, Lokomotivy z Ózdu, Ing. Zdeněk Bauer, Csc
  A pak přišla motorizace československých zubaček a v roce 1961 výroba řady T426.0 ve Floridsdorfu: 4 lokomotivy pro ČSD a jedna (2085.01) pro ÖBB . V Maďarsku chvíli čekali, jak se lokomotivy osvědčí (tehdy ještě jezdily nedaleko Ózdu na tisovecké trati) a pak se rozhodli objednat je také.
 13. Železničář 1987, číslo 18, Pětasedmdesátiletá, text Miroslav Soukup, foto Miroslav Malec
  V roce 1984 se přistoupilo k provozním zkouškám s naší lokomotivou T466.2, o dvě léta později pak byla upravená T466.2369 nasazena do nákladní dopravy na ozubnicové trati a dobudoucna by jí měly přijet na pomoc motorové lokomotivy z ČKD nové řady 743 (dosavadní T466.3).
 14. Železničář 1988, číslo 10, Adhezně do Kořenova ing. B.Skála, ing. Jiří Pohl
  Prvního července tohoto roku to bude již 86 let od zahájení provozu na jediné ozubnicové trati v Čechách z Tanvaldu do Kořenova, která byla donedávna poslední normálněrozchodnou veřejnou ozubnicovou tratí v Evropě. Dodávka série 10 nových lokomotiv řady 743 z pražské lokomotivky ČKD počátkem letošního roku v podstatě umožnila provoz ozubnicových lokomotiv ukončit.
 15. Železničář 1988, číslo 12, T466, ing. B.Skála
 16. Železničář 1989, číslo 1, foto na titulní straně 715.03 + 743.010, ing.B. Skála
 17. Železničář 1990, číslo 4, Konfrontace, text ing. J.Pohl, foto ing. B.Skála
  Železnice zde plní požadavky na přepravu i bez ozubnicového provozu, a to se spotřebou nafty o 40% nižší než v období dieselhydraulických lokomotiv 715 (T426.0).
 18. Železničář 1990, číslo 4, foto 743.010 v původní barvě
 19. Železničář 1990, číslo 4, foto M240.0 v Harrachově
 20. Železničář 1990, číslo 23, 820.110 v Perninku - konec řady 820 v Tanvaldu
 21. Železničář 1990, číslo 24, Vybrali jsme pro Vás...
  srdcovky Škoda ve švýcarském Grundu
 22. Železnice 1992, číslo 2, Lokomotivy T426.0, J.Bittner, B.Skála
  Po druhé světové válce vedl špatný technický stav parních ozubnicových lokomotiv spolu se ztrátou lokomotivy 403.503 vlivem válečných událostí k rozhodnutí nahradit je novými ozubnicovými vozidly. Z ryze technického hlediska se jednalo spíše o překonanou záležitost, neboť v zahraničí byl i na tratích s většími sklony (až 65%) již ve dvacátých a třicátých letech úspěšně zaváděn adhezní provoz ještě s parními lokomotivami. Přes původně uvažovanou elektrizaci kořenovské trati byly nakonec objednány čtyři nové motorové ozubnicové lokomotivy v rakouské lokomotivce SGP ve Floridsdorfu.
 23. Železnice 1992, číslo 2, Po kolejích doma, text a foto Pavel Dočkal
  Koncem roku 1991 projel konečně po 46 letech celým znovu zprovozněným úsekem zvláštní slavnostní "mezinárodní" vlak.
 24. Dráha 1996, číslo 11, Zubačka T426.001 po 30 letech znovu v Tisovci (20. Až 22.9.1996) Radko Friml
  Dlouho avizované oslavy stého výročí zahájení provozu na trati Tisovcem a Pohronskou Polhorou byly konečně příležitostí k projetí ozubnicových úseků tratě mezi těmito stanicemi, které zde po provedení rekonstrukce v roce 1966 nebyly z důvodů poklesu objemu nákladní přepravy vůbec využity.
 25. Dráha 1997, číslo 5, Dráha na odstřel?, Radko Friml
  Bylo to 26.února 1997; o den později byl z důvodu špatného stavu mostnic na „Jizerském" viaduktě zastaven provoz i na úseku tratě č. 035 Kořenov - Harrachov.
 26. Dráha 1997, číslo 10, Provoz zastaven! J.Bittner, foto P.Hoffman,P,Čekal, autor
 27. Dráha 1999, číslo 1, Adhezní provoz motorových vozů 810 na kořenovské zubačce, text a foto Jaromír Bittner