fáze 3
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) fáze 1 fáze 2 fáze 3

Pokus o rekonstrukci záběru hnacích ozubnicových kol do ozubnice fáze 3.

fáze1 zpět na Abtovy výhybky

  Původně, při stavbě trati, byly použity normální výhybky. Stanice však měla koleje s ozubnicí. Záhy po zahájení provozu se přistoupilo k instalaci abtových výhybek: časové zdržení a nároky na strojvůdce byly nepříjemné, zejména při posunu.
  Sešrotování této technické památky bylo samozřejmě barbarstvím, ale na druhou stranu se tak stav paradoxně vrátil k nejstaršímu provedení.
  Přerušení ozubnice dnes samozřejmě není překážkou provozu: jezdí se s výjimkou nostalgických jízd adhezně.