Usnesení
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Vyšinutá Usnesení Nulový grafikon Už zase jede! Vlečka Oslavy 100 let zkoušky 2006 Konec M240.021 Setkání 2010 Konec 843 Výtopna 2016 Oprava T426.003

---

Tento zajímavý dokument vyštrachal kolega v železničních archivech. Jak se můžete dočíst na straně 3, vláda uložila ministerstvu dopravy, aby zajistilo elektrifikaci trati Tanvald - Polubný (abychom dodrželi dikci dokumentu) s dokončením v roce 1960.

Nakonec k elektrifikaci nedošlo a bylo rozhodnuto o motorizaci. Vývoj nových lokomotiv by byl příliš komplikovaný, náročný na čas a finance, a tak byly lokomotivy objednány u rakouské firmy SGP. Tak došlo ke vzniku unikátních dieselových ozubnicových lokomotiv (řady T 426.0).