Předjaří 2005
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Staré pohlednice Tanvald Jizerský viadukt KONTRASTY Stanice 701m n/m Elektrický provoz Od přátel v době normalizace Zima 2002 Zima 2003 Jaro 2003 Zima 2004 Zima 2005 Předjaří 2005 Léto 2005 100 let Tanvaldu Léto 2006 Léto 2012 Jaro 2013 Léto 2016 354.7 v Kořenově Jaro 2019

Zima roku 2005 se projevila v plné síle až koncem února a v březnu. Zato sněhová nadílka stála skutečně zato. Na velikonoce (26.-28.března) se teploty vyšplhaly v Praze až na 15oC, nicméně na hřebenech Krkonoš dopravní značky na lesních cestách sotva čouhaly svými vršky ze sněhu.

Zima se samozřejmě podepsala i na provozu na železnici. Serii zajímavých snímků spolu s komentářem pořídil 15.3.2005 Jan Skalický (jskalicky@seznam.cz).

P3150003.JPG (167753 bytes) Tanvald právě přijel Os16228 kvůli sněhu vedený 743 namísto turnusové 810 jezdící jako přímý vůz do Liberce
P3150004.JPG (129273 bytes) Kořenov Os16221 odjíždějící do Harrachova
P3150005.JPG (80564 bytes) Kořenov pohled směrem k bývalé rotundě
P3150006.JPG (101402 bytes) Kořenov pohled směrem k bývalé pruské části stanice
P3150007.JPG (111042 bytes) Kořenov - zapadaný vchod do haly
P3150039.JPG (136232 bytes) Harrachov - nádražní budova
P3150040.JPG (164231 bytes) Harrachov - perón od Kořenova
P3150041.JPG (84599 bytes) Harrachov - zářez trati do Kořenova
P3150042.JPG (87917 bytes) Harrachov - kolejiště od Kořenova
P3150043.JPG (163102 bytes) Harrachov - perón od Polska
P3150044.JPG (81744 bytes) Harrachov - perón do Polska
P3150045.JPG (81824 bytes) Harrachov - "dobře přístupné" nákladiště
P3150046.JPG (71333 bytes) Harrachov - polské "zhlaví"
P3150047.JPG (96969 bytes) Harrachov - "staniční sněhový zářez"
P3150048.JPG (71775 bytes) Harrachov - konec vyfrézování
P3150049.JPG (89802 bytes) Harrachov - "staniční sněhový zářez"2
P3150051.JPG (168626 bytes) Harrachov - kolejiště
P3150054.JPG (87121 bytes) Harrachov - hranice dopravny od Polska
P3150055.JPG (91206 bytes) Harrachov - trať do Polska
P3150058.JPG (121035 bytes) Harrachov - hranice dopravny od Polska z úrovně koleje
P3150068.JPG (93705 bytes) Harrachov - most na trati do Polska
P3150072.JPG (149510 bytes) Harrachov - přijíždějící 14 minut zpožděný Os 16227
P3150073.JPG (161124 bytes) Harrachov - průvodčí vysílačkou "naviguje" strojvůdce s přijíždějícím Os 16227
P3150074.JPG (188542 bytes) Harrachov - Os 16254 do Tanvaldu
P3150076.JPG (59789 bytes) strojvedoucí s 743 přes sklo 010 mezi Harrachovem a Kořenovem
P3150077.JPG (105203 bytes) Kořenov - nádraží "utopené" ve sněhu
P3150078.JPG (135180 bytes) Kořenov zastávka - nikdo nechce vystoupit?
P3150079.JPG (186564 bytes) Kořenov zastávka - doporučujeme lopatu a sněžnice sebou :)
P3150080.JPG (145467 bytes) Dolní Polubný - "co to tam děláš za neplechu já tě dobře vidím" :)
P3150081.JPG (117647 bytes) Dolní Polubný - perón
P3150082.JPG (109877 bytes) Desná -  budova "pod sněhem"
P3150083.JPG (99460 bytes) Desná - perón
P3150084.JPG (156216 bytes) Desná - perón 2