Stanice 701m n/m
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Staré pohlednice Tanvald Jizerský viadukt KONTRASTY Stanice 701m n/m Elektrický provoz Od přátel v době normalizace Zima 2002 Zima 2003 Jaro 2003 Zima 2004 Zima 2005 Předjaří 2005 Léto 2005 100 let Tanvaldu Léto 2006 Léto 2012 Jaro 2013 Léto 2016 354.7 v Kořenově Jaro 2019

Tento článek napsal ing. Jindřich Bek v roce 1981 [6]. Z citací z jeho článku a z   vlastních fotografií z roku 1980 a 1998 vzniká zvláštní nostalgická směs. Názor o úctě k práci jiných si každý zcela jistě vytvoří sám. Abych zase uvedl vše na pravou míru: ke zřícení střechy došlo 5.1.1987, za tuhé zimy, kdy přemíra sněhu prolomila střechu výtopny. Sníh a trosky střechy zasypaly T466.2369 (elektronik), T426.002, T426.004, 404.003 a 411.019 - došlo však pouze k drobným poškozením. Nicméně: nové obrázky navozují atmosféru Šípkové Růženky.
Najde se princ?
V únoru 2000 došlo ke zřícení střechy a následnému zborcení zdi na "malé topírně" - dílně v Kořenově. Tím ozubnicové lokomotivy přišly o své poslední zázemí a musí být deponovány pod širým nebem v Tanvaldě.
(Samozřejmě opět obvyklá konvence: klikněte na miniaturu obrázku a vyčkejte, než se natáhne jeho velký exemplář.)

cb061504.jpg (74891 bytes) Obrázek výtopny na výřezu z fotografie
stanice Grünthal (1919)
[21]

 

404_0.jpg (124110 bytes) ... Při výstavě parních lokomotiv v roce 1980 v Liberci se našlo v Kořenově místo pro výstavu dvou lokomotiv, které k němu měly úzký vztah. Měly čísla 404.003 a 411.019. První zde jezdila od výstavby dráhy až do její rekonstrukce v roce 1958. Ale potom zde jezdila ještě v roce 1964, kdy nové lokomotivy prožívaly svou provozní krizi.
Až do roku 1938 (asi od roku 1920) jezdily z Liberce do Tanvaldu s nákladními vlaky lokomotivy řady 411.0 a také v Tanvaldě stále posunovaly např. 411.008 a 411.055. Vystavená lokomotiva 411.019 typově dokumentovala poměry; protože zde fungovala vyvazovací dílna, kde se dělaly vyvazovací opravy tanvaldských a kořenovských lokomotiv, ale nebylo možné zkoušet opravené lokomotivy předepsanou zkušební jízdou, kvůli ozubnicové trati, dávaly se proto na jedno nebo dvoudenní posun ve stanici... 411_0.jpg (95022 bytes)
CB062503.jpg (58927 bytes) ... Když loňská výstava končila, navrhl náčelník stanice, Jaroslav Hejzlar, pro místní příslušnost obou lokomotiv, které se těšily neustálému zájmu cestující veřejnosti, aby nebyly odvezeny. Ale kam je ukrýt při respektování požadavků tříkolejné rotundy? Tady jsou zimy tuhé, nemohly zůstávat venku. Už proto, že jsou cennými exponáty... ... Začalo se tedy uvažovat o výstavbě čtvrté koleje ve výtopně.
... Tanvaldský traťmistr Ladislav Blažek dodal potřebné kolejivo a se svými spolupracovníky odborně založil nový kolejový paprsek i se srdcovkou.   Pomocné práce byly záležitostí dobrovolníků, kteří sem o sobotách a nedělích přijížděli z Prahy. CB062504.jpg (36402 bytes)
CB062505.jpg (29507 bytes) Čtvrtý kolejový paprsek opět ožil 30.11.1980. Vyzkoušela ho lokomotiva 411.019 a pak hned jedna z T426.0, která ji zasouvala dovnitř. Práce skončila, zavřela se vrata a všichni zůčastněni byli spokojeni...  ... Stará technika mizí, život rychle ubíhá a mohlo by se stát, že by nakonec zanikly ....

Ty citace jsou prosím doslovné.
V Praze, dne 14.6.1998

cb061505.jpg (67324 bytes) Čilý ruch před výtopnou v roce 1940.
Ošetření lokomotivy 97.601 - pův. 404.001
[21]
Korenov3.jpg (84876 bytes) Mrtvo ve výtopně v roce 1998.

 
"malá topírna" a torzo točny 13.8.2005 kořenovská rotunda 13.8.2005