Stroje c.k. zubaček
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Stroje c.k. zubaček Tisovec Dráha Boutari-Subcetate Zubačka CFR

Přehledná tabulka
Technické parametry

Řada Uvedena do provozu trať foto schema
69 1891 Erzbergbahn
Eisenerz - Vordenberg
97a.jpg (37943 bytes)  
97.2
C1 2x m2 t
41M 1896 Tisovec - Hronská Polhora 403504.jpg (78235 bytes)
403.5
D2' 2x m2 t
169 1902 Tanvald - Kořenov 404_0.jpg (71760 bytes)
404.0
D1' 2x m2 t
40 1911 Hatseg - Caransebes z_r81_141.jpg (48403 bytes)
40D
1'D1' 2x m2 t
269 1912 Erzbergbahn
Eisenerz - Vordenberg
ozlok1.JPG (35561 bytes)  
197.3
F 2x m2 t
97.4 1941/42 Erzbergbahn
Eisenerz - Vordenberg
d297_004.jpg (50851 bytes)
297.4
1F1 2x p2 t
T426.0
715
1961 Tisovec - Hronská Polhora t426004.jpg (60439 bytes)
T426.0 1962 Tanvald - Kořenov
2085.01 1963 Erzbergbahn
Eisenerz - Vordenberg
D

Přehledná tabulka
Technické parametry

Řada   69 41M 169 40 269 97.4
Po přeznačení   97.2 403.5 404.0 40D 197.3 297.4
Čísla   69.01-18 403.501-004 404.001-003 40.001-007D 269.01-03 97.401-402
zařazení do služby   1891-1908 1896-1900 1902 1911 1912 1941/42
Charakteristika   C1 n2-zzt D2' 2x m2 t D1' 2x m2 t 1'D1' F n2-zzt 1F1 h2-zzt
Délka přes nárazníky mm 10579 11739 11299 11376 12455 14800
Achsstand mm 5000 7900 6650   6800 11450
Průměr válců  
Adhesní stroj mm 460 500 500 500 570 610
Ozubnicový stroj mm 420 420 420 420 420 400
Zdvih pístu  
Adhesní stroj mm 500 500 500 660 520 520
Ozubnicový stroj mm 450 450 450   450 500
Průměr hnacích kol  
Adhesní stroj mm 1070 1050 1050 1050 1070 1050
Ozubnicový stroj mm 688 688 688   688 688
Průměr běhounů mm 750 730 730 770 - 750
Přetlak páry kg/cm2 11 12 12 13 13 16
Počet trubek   280   237 250
Počet přehřívačévých trubek -   - 34
Délka trubek mm 3515   4850 5200
Výhřevná plocha  
Topeniště m2 9,14   11,5 15,7
Na straně vody m2 122,5 165,8 165,8 165,8 165,7 195,2
Přehřívače m2 - - - 52,8 - 72,5
Roštová plocha m2 2,1 2,4 2,4 2,4 3,3 3,9
Váha lokomotivy prázdné t 44,8   71,6 103,8
Váha lokomotivy ve službě t 62,3 53,5 66,4 48,1 88 125
Adhesní váha t 47,3 53,5 54   88 98
Uhlí t/m3 1,8/3,2t* 3,2m3 1,7m3 3m3 2,8t 3,5t
Objem vodojemu m3 6,5/8,5* 7,2 5 6 7 9,2
Maximální rychlost  
Adhesní provoz km/h 30 25 25 40 30 30
Ozubnicový provoz km/h 15 15 15 10? 15 25
*po přestavbě  

 

Prameny: lokomotivy 69, 269 a 97.4 MIBA-Spezial 44 - výstřižky
lokomotivy 41M a 169 ing.J.Bek: Atlas lokomotiv
lokomotiva 40D http://www.lasting.ro/RailRoad/Html/40006neu.htm

Přehledná tabulka
Technické parametry