Vyšinutá II
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Vyšinutá II Vyšinutá III

Dne 13.8.2005 u příležitosti jednoho z "víkendů na zubačce" se konala malá vzpomínková slavnost k 60 výročí nehody lokomotivy 38.2605 a smrti jejího strojvůdce Wilhelma Bienerta. Zvláštní vlak z Kořenova k místu nehody dopravil návštěvníky k nově zbudovanému pomníčku u trati. Po stručné informaci účastníci akce uctili minutou ticha památku zesnulého strojvůdce a zvláštním vlakem se opět vrátili do Kořenova.
Železniční společnost Tanvald, která akci organizovala, vydala k této příležitosti v nákladu 500 kusů brožurku "Zpráva o pátrání po příčině násilné smrti W.Bienerta, strojvůdce státních drah, k níž došlo dne 5.srpna 1945 v Dolním Polubném". Autorem publikace je Tomáš Gál.
Samotná publikace se čte velmi dobře, celé pátrání je popisováno jako detektivka. Přináší několik cenných faktů:

  1. strojvůdce lokomotivy se nejmenoval Wilibald, ale Wilhelm
  2. lokomotiva mohla jen stěží odjíždět za účelem opravy brzd a jistě ne bez svolení výpravčího.
  3. publikace uvádí velice pravděpodobnou příčinu selhání brzd: vyčerpání jednokomorové brzdy Knorr, kterou část lokomotiv této řady byla vybavena. Lokomotivy řady 38 vykazovaly neklidný chod a následkem rázu při přechodu do protioblouku došlo k vyvrácení vnější kolejnice a sjetí lokomotivy z náspu.
  4. W.Bienert nebyl týž den pohřben na hřbitově v Dolném Polubném, ale 11.8.1945 zpopelněn v libereckém krematoriu.

Další část publikace se zabývá důvodem, pro který se adhezní lokomotiva vydala na nebezpečnou cestu. Autor se ovšem při hledání odpovědi na tuto otázku opírá o svědectví pamětníků - a zde mám za to, že některé výpovědi - a to dokonce od jednoho člověka - se při různých příležitostech poněkud rozcházejí.

 

Video - souprava vedená 310.134 s M240.021 na konci odjíždí z Kořenova do Harrachova.