Příprava
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) Příprava Tanvald-Kořenov Kořenov-Harrachov Szklarska Poreba Kořenov zastávka Pohled ze singru R.Hippmann v Polsku

From: kulas kulas [kulas@tiscali.cz]
Sent: 10. července 2002 0:59
To: Káldy Alexander
Subject: Informace o dění na trati 035

Po dlouhé přestávce, způsobené velkým pracovním vytížením, posílám nějaké informace, tentokrát i s fotografiemi. Během této doby jsem sotva stačil informace shromažďovat, ale již ne zpracovávat.
S pozdravem
Zajíček Libor

  11.4. Provozní zkouška T426.003 na trati Tanvald - Železný Brod a následná oprava 
poškozeného chladiče.
Foto01.jpg (81874 bytes)
Foto02.jpg (64496 bytes)
13.4. T426.003 odjela na lak do OLPASu Krnov
(Foto01, 02 – den před odjezdem)
Foto03.jpg (84101 bytes)
Foto04.jpg (63816 bytes)
27.4. Navezení kolejí pro opravu Jizerského viaduktu (Foto03, 04) 
Foto05.jpg (62964 bytes) 27.4. přes Železný Brod (Foto05).
 Foto06.jpg (79478 bytes) 12.5 Od pouti v Desné (pořádané letos ve dnech 11.-12.5, jinak vždy 6. neděli po Velokonoční neděli) je téměř každý den nasazována souprava 743.001+3(nebo 4)x010 na vybraných spojích Liberec – (Tanvald) – Harrachov (Foto06 dne 12.5. v Desné).
Prý si nasazení této soupravy ve všedních dnech zaplatila jedna cestovní kancelář. Od této doby je lokomotiva 743.002 stažena z Tanvaldu a s ní zmizely i vagóny 020 Bix. Vagóny prý mají nějaké problémy s podvozky. Lokomotiva 743.001 (a s ní i 003 a 006) má totiž zásuvku pro automatické otevírání dveří vagónů 010, to 743.002 neumí.
Foto07.jpg (78915 bytes)
 Foto08.jpg (76961 bytes)
13.-20.5. Oprava viaduktu firmou CHLÁDEK a TINTĚRA. Nevím zda došlo ke snesení mostnic, ale podle hromady starých pražců v Kořenově došlo k výměně kolejového svršku. (Až 16.6 jsem zjistil, že byla opravena lávka na mostě a natřeno zábradlí.) 
Při opravě byla použita technika viz. Foto07, 08. 
Foto09.jpg (77539 bytes)
Foto10.jpg (62916 bytes)

Foto11.jpg (54860 bytes)
13.-20.5. K mostu jsem se bohužel z časových důvodů nedostal, tak jsem alespoň 16.5. vyfotil stanoviště strojvedoucího v lokomotivě 743.001 (Foto09, 10, 11) 
Foto12.jpg (77999 bytes) 13.-20.5. a rezavějící skvost 893 028 (Foto12).
  24.5. Z důvodu nedostatku lokomotiv (743.001 jezdila se soupravou) se vydal lokotraktor 701 celkem 2x pro vagón RES se dřevem po prořezání trati směrem do Kořenova (dojel minimálně za Desenský tunel, neboť byl spatřen na mostě přes silnici do Desné I).
Foto13.jpg (95859 bytes)  27.5. Bylo provedeno chemické ošetření kolejí ve stanicích a na zastávkách. (ošetření provedl tento postřikovač - Foto13, bohužel mám tu fotografii až při jeho návratu do Liberce).
 Foto14.jpg (63027 bytes)
Foto15.jpg (56786 bytes)
8.6 Návrat T426.003 z OLPASu Krnov (přijela jako lokomotivní vlak kolem poledne). 
Prý byla spatřena okolo půl desáté u Staré Paky. Moje Foto14 je až ze 13.6 a Foto15 až z 28.6., do té doby stála dost nešťastně.
  13.6 Proběhla zkouška T426.001. V 8 hodin stála před depem a pomocí kabelů vytažených z depa byla nastartována. Lokomotiva stála v depu od března, kdy vyjela se zvláštním vlakem do Kořenova.
Po návratu T426.003 probíhala oprava její chladící soustavy (lokomotiva se prý přehřívala). Podle informace z 5.7. od strojvůdce lokomotivy však nešlo o závadu chladící soustavy, ale pouze o chybu snímače teploty (díky této závadě ukazoval teploměr o 20°C méně, než byla skutečná teplota). Po výměně snímače teploty je vše v pořádku, teplota se drží na hodnotě 80°C . Přibližně týden před oslavami byla podniknuta opět zkušební jízda do Železného Brodu. Zde prý byla lokomotiva spatřena jak vozí vagóny po nádraží jako zátěž. Oprava se zdařila, což mělo pravděpodobně potvrdit její nasazení dne 28.6. u rozřazení konvoje historických vozidel a jeho následné dopravě do Kořenova. (Vlastní zprovoznění lokomotivy po jejím dlouhodobém odstavení prý proběhlo celkem bez problémů. Někoho, bohudík, napadlo ji při odstavení zakonzervovat „tvrdým" tukem. Podle slov jednoho ze strojvůdců je i přes „péči" jí v minulých letech věnovanou lokomotiva v dobrém stavu).
  Duben až květen Prořezání trati a úklid ve stanicích, „oprava" záchodků na nádraží v Desné zazděním jejich oken a dveří a natření výhybek. Doplnění značek pro zastavení prvního vozu souprav před nástupištěm v obloukových stanicích. Nadále probíhá rekonstrukce vlečky provozu Desná podniku ORNELA a.s.(viz. stránka Vlečka - článek z Desenských novin). Práce na vlečce probíhají i o víkendech.
  Květen Oprava plotu okolo depa Tanvald a odklizení laminátové střechy z prostoru před depem až k plotu. 
  Týden před oslavami Úprava nástupiště páté koleje v Tanvaldu (zvýšení hrany nástupiště pro usnadnění nastupování do vagónů řady „B.." a doplnění přechodu čtvrté koleje (datum si již nepamatuji, ale průběh práce jsem sledoval).
Nový nátěr drezíny Vm32003.
  27.6. - Do Tanvaldu přijela z Liberce 830.012.
- Do Železného Brodu přijel přibližně v 19 hodin „velký konvoj" historických vozidel. Z technických důvodů (sesuv na trati do Tanvaldu) se nepodařilo v noci přesunout „konvoj" do Tanvaldu. Po odjezdu manipulačního vlaku zpět do Tanvaldu po 22. hodině vyrazila ve 22.30 na místo sesuvu traťová četa s MUVkou a vozíkem s nakladačem. Sesuv prý nezasahoval přímo do traťového profilu (manipulační vlak projel bez problémů), ale při průjezdu „velkého konvoje" o celkové hmotnosti zhruba 500 tun by mohlo dojít k dalšímu sesuvu. Celková hmotnost konvoje by byla ještě o něco větší pokud by se do Železného Brodu dokázal včas dopravit i zbytek konvoje od Rakovníka (812.613+310.0124), který prý přenocoval v Mladé Boleslavi.
Foto16.jpg (86581 bytes)
Foto17.jpg (77179 bytes)
28.6. Příjezd M240.089 do Tanvaldu.
V 8 hodin přeprava „malého konvoje" (830.012+vagón s historickými drezínami +701 +T426.003 +Drezína Tatra Vm32003) do Kořenova (Foto16-Desná, Foto17-nad zastávkou Horní Polubný).
Po příjezdu „malého konvoje" na nádraží v Kořenově bylo provedeno promazání výhybek a  následné odklizení vraků vozidel do zříceniny depa. Dopsání typového čísla na drezínu Vm32003.
Foto18.jpg (68588 bytes)
Foto19.jpg (81477 bytes)
28.6. T426.003 se vrátila v čele pravidelného vlaku Harrachov-Tanvald zpět do Tanvaldu 
(Foto18-Kořenov, Foto19-Tanvald).
Foto20.jpg (91782 bytes) 28.6. 11:10 – Odjezd „velkého konvoje" ze Železného Brodu. Konvoj vedla lokomotiva 
743.001, pomáhaly 720.016 a 731.062 (Foto20). (Ten člověk, co se plete v kolejišti 
jsem bohužel já, fotila moje žena.)
Foto21.jpg (87505 bytes)
Foto22.jpg (77843 bytes)
28.6. 11:35 – Příjezd „velkého konvoje" do Tanvaldu a vyčlenění lokomotivy 404.003 
z konvoje. Vyčlenění provedla T426.003 a 731.062 (Foto21, 22).
Foto23.jpg (78539 bytes)
Foto24.jpg (100036 bytes)
28.6. 12:30 – Odjezd soupravy 404.003+T426.003 do Kořenova (Foto23, 24).
Po odjezdu tohoto vlaku došlo k přeskupení konvoje tak, aby nyní byly nejlehčí 
vozy na jeho začátku. 
Foto25.jpg (98515 bytes)
Foto26.jpg (89156 bytes)
Foto27.jpg (83164 bytes)
28.6. 14:40 – Odjezd „velkého konvoje" do Kořenova. Při přepravě byly nastartovány i 
vozy M131 v čele konvoje a ve stoupáních se odlehčovaly (Foto25, 26 a 27).
Během odpoledne příjezd zbytku exponátů 812.613+310.0134+nějaké vagóny od 
Železného Brodu.
Přesun výše uvedené soupravy pomocí T426.003 do Kořenova.
 TocTan.jpg (77942 bytes)   Na závěr ještě posílám slíbenou fotografii vozu 810.470 na točně (TocTan.jpg) z 20.4.

 O úroveň výše (up) Příprava Tanvald-Kořenov Kořenov-Harrachov Szklarska Poreba Kořenov zastávka Pohled ze singru R.Hippmann v Polsku