T426.0
contents.gif (1846 bytes)
O úroveň výše (up) 404.0 T426.0 T466.3 854

---

Technický stav lokomotiv 404.0 ... vykazoval stále nižší a nižší úroveň. Rozhodnutí elektrizovat trať bylo opuštěno ve prospěch motorizace. Se zřetelem na to, že vlastní vývoj motorové ozubnicové lokomotivy by si vyžádal hodně času a nákladů, byl tento úkol svěřen rakouské firmě SGP, která v roce 1962 dodala čtyři takové stroje. Byly označeny řadou T426.0.

Nově dodané lokomotivy byly dosud světovou zvláštností, byly to vlastně prototypy, z nichž si ÖBB opatřily pouze jedinou. V lokomotivách je zabudován naftový motor SGP typu T12b. Je čtyřdobý s válci do V, má komůrky a přeplňování turbodmychadly BBC (0,7 atp), průměr válců 190mm, zdvih pístů 220mm a při 1250 ot. za min. dává výkon 1100 koní.

Přenos výkonu je hydrodynamický se dvěma převodovkami Voith. Jedna z nich má dva měniče a slouží k přenosu výkonu na adhesní dvojkolí - nejvíce 742 koní. Druhá přenáší výkon na dvě ozubnicová dvojkolí, - nejvíce 283 koní a má rovněž dva měniče, z nichž však pro jízdu v daném směru pracuje pouze jeden měnič. Druhý je orientován na otáčky v opačním smyslu a využívá se při jízdách po spádu jako brzda.

Lokomotiva má věžoví stanoviště strojvedoucího, hydrostatické náhony pomocných pohonů, šestiválcový kompresor s válci do V a s hydrostatickým náhonem, parní generátor Clayton a řadu u nás netypických přístrojů.

Kroutící moment se přenáší s adhezní převodovky přes jalový hřídel a odtud spojnicemi na čtyři adhesní dvojkolí uložená ve vnitřním rámu, kde 1. a 3. dvojkolí jsou posuvná +- 20mm. Ozubnicová dvojkolí jsou uložena ve zvláštním rámu, zavěšeném prostřednictvím tří ložisek na nápravách 2. a 3. adhezního dvojkolí. Lokomotiva je vybavena těmito brzdami:

  1. samočinnou tlakovou brzdou DAKO-L s brzdičem Škoda N/O, která působí na adhesní dvojkolí.
  2. přídavnou tlakovou brzdou, která působí na adhezní dvojkolí.
  3. ruční brzdou adhezních kol.
  4. ruční brzdou pásovou na ozubnicová dvojkolí.
  5. hydrodynamickou brzdou, u níž působí vždy jeden měnič hydrodynamické převodovky pro ozubnicový stroj.

Mimo to je lokomotiva vybavena samočinným zabezpečovacím zařízením, které uvede do činnosti samočinnou tlakovou brzdu lokomotivy (a tím i vlaku) v případech, kdy dojde k překročení rychlosti na ozubnici 22 km/h nebo na adhezní trati nad 55 km/h.

Zpočátku byly lokomotivy vybaveny zdržemi z plastických hmot, které byly údajně příčinou jedné nehody, a tak byly nahrazeny litinovými zdržemi. Řada T426.0 má značný výkon a svoje specifické vlastnosti vůči traťovému svršku. Při rychlosti 6 km/h dosahuje na ozubnicové trati tažné síly až 31 Mp, což si vyžádalo použití nové ozubnice Abt o šířce hřebenů 44 mm (původní měla 28 mm).

Doslovná citace z knihy Atlas lokomotiv 2. od J.Beka.


Jako obrazovou dokumentaci si dovoluji odkázat na velmi pěknou stránku "50 let motorových ozubnicových lokomotiv T426.0" od autora se signaturou Lajos (jinak administrátora webu railtrains.sk).