Na stránkách našeho časopisu se již nejednou psalo o problémech kolem naší jediné normálně rozchodné ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenová v Jizerských horách. Zatímco jinde v zahraničí již v některých případech přešli na adhezní provoz, ČSD trvaly na provozu ozubnicovém. Protože technický stav ozubnicových lokomotiv T 426.0 v poslední době se značně zhoršil, přikročily FMD a VÚŽ ke zkouškám s adhezním provozem. Proběhly 12. a 13. června 1984 s lokomotivou T 466.2165 lokomotivního depa Liberec. Jízda a zvláště brzděni vlaku na spádech až 57 o/oo byly očekávány se zájmem. Za příznivých adhezních podmínek se dieselová lokomotiva T 466.2 osvědčila a vlak nejen že spolehlivě rozjíždělo do stoupáni, ale také soupravu bez mimořádných obtíží ubrzdila. Po provedeni opětovných zkoušek v nepříznivých zimních podmínkách a po řadě dalších úprav, změn a vydáni příslušných předpisu bude mezi Tanvaldem a Kořenovém možno uvažovat o zahájeni adhezního provozu s motorovými lokomotivami. 

mal

Železničář roč.1984, strana 291

ZPĚT